METODOLOGIE DE ORGANIZARE A ACTIVITĂȚII B2. ORGANIZAREA SI DERULAREA UNEI VIZITE DE STUDIU IN ITALIA
desfășurate în cadrul proiectului: „Sisteme Inovative pentru Muncă – SIM”
Contract nr. POSDRU/127/5.1/G/128213